Varför långsiktigt sparande?

Hej!

Detta är den första delen i min genomgång av det långsiktigt sparandet, som riktar sig mot nybörjare på börsen.

Här tänkte jag prata lite om hur jag ser på sparande och varför alla bör ha en grundkunskap om sparande. Jag börjar med att gå igenom några grundläggande ekonomiska begrepp.

Vad är sparande?

Sparande innebär kort och gott att du “offrar” dagens konsumtion för större framtida konsumtion. Genom att inte spendera dina pengar idag kan du spendera desto mer i framtiden. Detta är grundfundamentet.

Vad är avkastning?

Avkastning är förändring av värde.

”Jag fick 10% avkastning detta året” betyder att mina pengar ökade med 10% i värde från ett år till ett annat.

Vad är en aktie?

En aktie är en del av ett företag. När du äger en aktie, äger du också en del av företaget.

Som aktieägare har man rätt att rösta på den årliga bolagsstämman, och ta del av bolagets vinster genom utdelning. På bolagsstämman röstar aktieägarna om hur styrelsen och VD:n ska driva verksamheten det kommande året.

Utdelning + Ökad aktiekurs = Aktiens avkastning.

Vad är en obligation?

En obligation är en typ av lån. Stater eller företag ger ut obligationer istället för att låna av banken. Precis som andra lån har obligationer en löptid, dvs att de förfaller efter en specifik tidsperiod och är därmed återbetalt.

När man köper en obligation, köper man egentligen ett lån av staten eller ett företag – du lånar alltså ut dina pengar till parten som gett ut obligationen. Under tiden man äger obligationen får man vanligtvis ränta varje år. Det finns också en andrahandsmarknad för obligationer och andra räntepapper, där de utestående obligationerna kan byta ägare fram tills att obligationen förfaller.

Generellt kan man säga att:

  • När räntan går upp, minskar obligationers värde
  • När räntan går ner, ökar obligationers värde

Vad är en fond?

En ”korg”, eller samling, av tillgångar.

En fondförvaltare bestämmer vilka tillgångar som ska finnas i fonden, och sköter allting åt dig. Som betalning betalar du en ”förvaltningsavgift” varje år som dras automatiskt från avkastningen. Du bör alltid kontrollera hur mycket du måste betala i förvaltningsavgift innan du investerar i fonden. Ett tips är att jämföra fondens historiska utveckling jämfört med stockholmsbörsens index, exempelvis SIX30RX. Om fondens avkastning är likvärdig eller sämre  än stockholmsbörsens index, bör du inte betala mer än max 0,5% i avgift. Sedan en tid tillbaka finns det gratis fonder, dvs 0% i avgift. Dessa hittar du bara hos nätmäklare som exempelvis Avanza. Bli kund hos Avanza här! (affiliatelänk).

Vilka fondtyper finns det då?

Det finns en stor mängd fonder med lika många inriktningar. Nedan följer tre grova kategoriseringar av de fondtyper som finns tillgängliga.

  • Aktiefond – en korg av aktier i olika bolag
  • Räntefond – en korg av obligationer eller andra ränteplaceringar
  • Hedgefond – en speciell typ av fond som innehåller olika typer av värdepapper, och har även möjlighet att “blanka”, vilket betyder att man skapar avkastning när börsen går nedåt.

 

Vad är Ränta på ränta-effekten?

Ju längre du väntar med att spendera dina pengar, ju mer växer dem och möjliggör större framtida konsumtion. Sparande drar nytta av det matematiska fenomenet exponentiell tillväxt, eller ränta-på-ränta effekten som det också kallas.

Compound interest is the 8th wonder of the world - kraften av långsiktigt sparande

På svenska blir citatet “Ränta-på-ränta är världens åttonde underverk” och det är verkligen en otrolig kraft som underskattas av gemene man. Effekten innebär i korthet att om dina pengar tillåts växa varje år, kommer kapitalet öka snabbare och snabbare, ju större kapitalet blir.

För att ta ett simpelt exempel…

Säg att du investerar 100 kr på börsen. Du får 10% avkastning på dina pengar varje år.

  • Efter 1 år så har dina pengar ökat till 110 kr. En ökning med 10 kr.
  • Efter 2 år har dina pengar ökat till 121 kr, en ökning med 11 kr.
  • Efter 3 år har du 133 kr. En ökning med 12 kr.
  • Efter 4 år blir det 146 kr. En ökning med 13 kr.

Som du ser ökar pengarnas värde snabbare och snabbare, ju längre tid som går. Detta är en väldigt simpel demonstration av ränta på ränta-effekten, men det viktigt att man förstår vad detta innebär i praktiken. Ju längre man väntar med att spendera sina sparade pengar, ju snabbare kommer de växa.

Kraften av långsiktigt sparande

Om du kan spara 5000 kr i månaden (60.000 kr per år) och placera pengarna till 10% avkastning, kommer du har ca 1.000.000 kr efter 10 år. Då har du sparat 600.000 kr själv, och de andra 400.000 kronorna har växt fram genom ränta på ränta-effekten.

Diagram
Om du sparar 5000 kr i månaden, och du får 10% avkastning varje år, kommer du ha nästan 1.000.000 kr efter 10 år.

Om du drar ut tidsperioden till 20 år istället, då kommer du ha nästan 3.500.000 kr, där 1.200.000 är eget sparande och 2.300.000 kr kommer från ränta på ränta-effekten.

Diagram
Om du sparar 5000 kr i månaden, och får 10% avkastning varje år, har du nästan 3.500.000 efter 20 år. Efter ett tag (ca 16-17 år i detta exempel) kommer avkastningen som genereras från tidigare års avkastning (orange stapel) vara större än ditt eget sparande (röd stapel). Detta illustrerar hur viktig tiden är – ju längre du sparar – ju snabbare växer värdet på dina pengar.

Som du ser i exemplet ovan ökar värdet på ditt kapital snabbare och snabbare ju längre tid som går. Det är det fina med ränta på ränta-effekten: du blir belönad av att vara tålmodig och långsiktig. Som aktieägare har du dessutom rätt till en del av den vinst som genereras i bolaget. Den kan du ta del av genom exempelvis utdelningar och högre aktiekurser. Om du återinvesterar utdelningen du får varje år i fler aktier, ökar du ränta på ränta-effekten. En bra liknelse är en snöboll – som ökar i storlek snabbare och snabbare, ju längre den rullar.

Slutsats

Alla bör börja med ett långsiktigt sparande, och låta pengarna vara under lång tid. Även om man inte klarar av att lägga undan så mycket som 5000 kr i månaden, så blir det en stor summa efter tillräckligt lång tid. En vanlig rekommendation är att spara minst 10% av din inkomst varje månad. Det klarar de flesta av att göra. Ett tips är att sätta en stående överföring eller ett autogiro till ditt sparande den 26:e varje månad, så att du alltid “betalar” dig själv först. Så länge du låter pengarna vara investerade på börsen och inte rör dem kommer du bli förmögen, och kunna leva ett friare liv.

Annons