Kvantstrategi


Innehav maj 2019. Jag publicerar nästa månads innehav i slutet av varje månad, kolla de senaste blogginläggen.

Kvantstrategi

Min kvantstrategi bygger på Meb Fabers “Global tactical asset allocation – Aggressive top 3”. Här kan du läsa hans whitepaper om strategin. Den är backtestad och har presterat väldigt bra historiskt.

Från Meb Fabers whitepaper. På bilden syns resultatet av backtestning av strategin från 1973-2012. Jag följer “GTAA 13 AGG Top 3”.

Hur använder jag strategin?

Jag använder inte strategin rakt av från Meb Fabers variant. En anledning till det är svårigheten med att köpa “rätt” ETF:er efter att de nya regelverken kring investeringar trätt i kraft (bla. MIFID 2). Jag beskriver nedan hur jag gör.

  • Köper topp tre rankade fonder/ETF:er. Handlas efter sammanslaget momentum: 1, 3, 6 och 12-månaders prisutveckling. Ranking och ombalansering sker i slutet av varje månad.
  • Ignorerar glidande medelvärden. Läs Investerarfysikerns blogg om du vill läsa mer om för/nackdelar med att implementera signaler från 200 dagars glidande medelvärde i strategin. Det har visat sig att strategin ger nästan exakt samma resultat utan MA200, och blir också mer simpel att följa.
  • Handlar bara fonder med undantag för guld och råvaru-ETF:er. Detta får både positiva och potentiellt negativa konsekvenser, som jag utvecklar nedan.

Eftersom större delen av placeringarna är fonder kommer varje månads handel ske ca en vecka “för sent”. Att handla fonder gör att avgifter för courtage försvinner. Dock blir inte längre backtestet av Meb Faber lika relevant för mig, eftersom jag inte handlar exakt efter signalerna. Min tro är att detta inte kommer påverka portföljens avkastning speciellt mycket då momentum rankas utifrån 1, 3, 6 och 12-månader. Några “missade” dagar kommer därmed inte förändra rankingen förutom vid extrema rörelser. Det finns gott om studier som stödjer momentum-strategier och jag känner mig därför bekväm med mitt urval av placeringar.

Urval av placeringar
Annons