Kvalitetsbolag


Min portfölj med kvalitetsbolag. Målet är äga 5-10 bolag med lika stor vikt i portföljen.

Min portfölj med kvalitetsbolag

Denna strategi går ut på att köpa kvalitetsbolag och behålla dem under en lång tid. Det optimala bolaget i denna portfölj uppfyller alla mina kriterier för kvalitetsbolag, växer snabbare än snittet på börsen (som är ca 7% per år), och är vid tidpunkten för inköp värderat lägre eller lika med mitt uppskattade värde på bolaget (fair value).

Läs mer om denna strategi på sidan Investeringsfilosofi.
Vill du veta mer om hur jag screenar fram bolag och hur jag beräknar ett uppskattat värde – kolla in sidan Bevakningslista.

Annons