Varför sparar jag?

Varför sparar jag?

Jag vill ha möjligheten att kunna leva på passiva inkomster ( t ex utdelningar och räntor) vid senast 55 års ålder.

Antaganden:

  • 20 000kr i månaden i passiv inkomst. 20 000 * 12 = 240 000kr per år.
  • En rimlig direktavkastning på kapitalet bör ligga på 3,5% över tid.
  • Detta kräver då 240 000 / 3,5% = 6 857 143 kr i totalt kapital.

För att nå 6 857 143 kr  vid 55 års ålder (om 30 år) så måste jag spara enligt följande:

Antaganden:

  • Stockholmsbörsens (inkl utdelningar) genomsnittliga avkastning: 11% per år, justerat med inflation ca 7,8%.
  • Jag måste spara 62 789 kr per år enligt formeln nedan för att spara ihop till det behövda kapitalet. Detta blir 5232, ca 5200 kr i månaden.

X * (1,078^30 – 1) / (1,078 – 1) = 6 857 143

X = 6 857 143 / 109,209

X = 62 789kr

Mitt andra långsiktiga mål är att portföljen ska utvecklas bättre än SIX30RX på lång sikt.

Hur ska jag spara?

Jag ska månadsspara så att riktlinjerna för portföljallokering hålls inom sina ramar. När jag närmar mig målet på portföljstorlek ska kapitalet skiftas mot en ren utdelningsstrategi så att jag kan leva på passiva inkomster, om jag vill det.

Jag ska följa de regler jag satt upp för mig själv och aldrig agera på känslomässiga grunder.

Annons