Investeringsfilosofi

Hur ser min investeringsfilosofi ut?

Min investeringsfilosofi är präglad av Warren Buffett, världens mest framgångsrika aktieinvesterare genom tiderna.

Precis som Buffett vill jag köpa och äga kvalitetsbolag under en lång tidsperiod. En lång tidsperiod anser jag kan definieras som 5-10 år, eller längre.

Jag vill köpa när jag anser att priset är rimligt givet bolagets historiska utveckling, stabilitet, finansiell ställning och uppskattad framtida intjäningsförmåga. Om priset kan anses vara rimligt beror på många faktorer vilket inte går att sammanfatta på några få meningar, men ovanstående gäller i alla lägen.

Jag vill sälja när bolaget inte längre motsvarar mina förväntningar, t ex att vinsttillväxt faller eller bromsar in kontinuerligt under en längre period, eller att den finansiella ställningen försvagas kraftigt och därmed skapar en hög risk för mig som aktieägare.

Hur definierar jag kvalitetsbolag? Det finns inga absoluta sanningar, men jag tycker att det finns några generella riktlinjer.

Kvalitetsbolag har enligt mig…

  • Delat ut pengar till aktieägarna i många år.
  • Stigande omsättning och vinst över tid.
  • Hög avkastning på eget kapital och investerat kapital (ROE och ROIC).
  • Stabila finanser.
  • Stabila, gärna stigande kassaflöden som täcker utdelningen år efter år.
  • En seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa.
  • En stabil och hög rörelsemarginal.
  • En affärsidé som är tydlig och lätt att förstå.
  • En effektiv affärsmodell som är svårkopierad.
  • Ett starkt varumärke som kunder litar på.

För att få några exempel på hur en bolagsanalys kan se ut, kolla in:

Bolagsanalys och värdering – Acando

Bolagsanalys och värdering – Hexagon

Bolagsanalys BTS Group – konsulter inom ledarskap och strategi

Analys av OEM International – teknikhandelskoncernen från Tranås