Investeringsfilosofi

Hur ser min investeringsfilosofi ut?

Min investeringsfilosofi är präglad av Warren Buffett, världens mest framgångsrika aktieinvesterare genom tiderna. Buffett står för många tidlösa citat, såsom “Pris är vad du betalar, värde är vad du får“. Han gör alltså en distinkt skillnad mellan värdet av bolaget, och priset på bolagets aktier. Detta är viktigt eftersom det då blir möjligt att köpa till ett pris som skiljer sig mot det värde du faktiskt får, i form av andelar i bolaget.

Buffetts filosofi går i mångt och mycket ut på att köpa kvalitetsbolag, eller “Wonderful companies” till ett rimligt pris.

 

Buffett menar alltså att han hellre köper fantastiska bolag till ett medelbra pris, snarare än att köpa medelbra bolag till ett fantastiskt pris. Detta är något jag verkligen tagit till mig i min investeringsfilosofi.

Köp/sälj-beslut

Precis som Buffett vill jag köpa och äga kvalitetsbolag under en lång tidsperiod. En lång tidsperiod anser jag kan definieras som 5-10 år, eller längre.

Jag vill köpa när jag anser att priset är rimligt givet bolagets historiska utveckling, stabilitet, finansiella ställning och uppskattad framtida intjäningsförmåga. Om priset kan anses vara rimligt beror på många faktorer vilket inte går att sammanfatta på några få meningar, men ovanstående gäller i alla lägen.

Jag vill sälja när bolaget inte längre motsvarar mina förväntningar, t ex att vinsttillväxt faller eller bromsar in kontinuerligt under en längre period, eller att den finansiella ställningen försvagas kraftigt och därmed skapar en hög risk för mig som aktieägare.

Hur definierar jag kvalitetsbolag? Det finns inga absoluta sanningar, men jag tycker att det finns några generella riktlinjer.

Kvalitetsbolag har enligt mig…

  • Delat ut pengar till aktieägarna i många år.
  • Stigande omsättning och vinst över tid.
  • Hög avkastning på eget kapital och investerat kapital (ROE och ROIC).
  • Stabila finanser.
  • Stabila, gärna stigande kassaflöden.
  • En seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa.
  • En stabil och hög rörelsemarginal.
  • En affärsidé som är tydlig och lätt att förstå.
  • En effektiv affärsmodell som är svårkopierad.
  • Ett starkt varumärke som kunder litar på.

Portföljregler och börsens psykologi

Generellt sett så följer jag Aktiespararnas gyllene regler, som är ett bra grundfundament att stå på vad gäller riskhantering och portföljregler.

Innan jag trycker på köp/säljknappen kollar jag ofta gärna på rådande trender i aktiens historiska prissättning. Genom att titta på det glidande medelvärdet för de senaste 200 börsdagarna, MA200, så kan man ganska lätt skaffa sig en uppskattning av hur marknaden ser på bolagets långsiktiga potential. Jag tror inte att jag är smartare än marknaden. Däremot tror jag att jag kan slå mitt jämförelseindex SIXRX30 (eller fonden Avanza Zero som följer indexet), genom att köpa kvalitetsbolag till ett rimligt pris. Om aktien handlas i en långsiktigt stigande trend ökar jag dessutom mina chanser till att köparna i marknaden kommer fortsätta köpa bolagets aktier till ett allt högre pris. Börsen påverkas i hög grad av psykologi, vilket bland annat får till följd att en aktie som blir allt högre prissatt, lockar till sig fler och fler köpare. Jag hänger gärna med på den trenden uppåt, och går ogärna emot marknaden. Med det sagt, påverkas priserna på aktier av hur den allmänna ekonomin i Sverige och i resten av världen mår. Eftersom marknaden alltid försöker förutsäga vad som ska hända i framtiden, kommer börsindex ibland reagera irrationellt. För att det ska bli meningsfullt för mig som investerare att följa tekniska indikatorer som exempelvis MA200 måste jag därför göra en bedömning; om aktiens kursutveckling beror på det allmänna humöret på börsen, eller om det är bolagets faktiska prestation som styr kursen.

Till sist kollar jag på hur insiders handlar i bolaget. Om t ex VD och finanschefen säljer mängder av aktier, är det ofta ett tecken på sämre tider. Oavsett som insiders säljer helt pga privatekonomiska skäl, eller för att hinna sälja innan bolagets aktier faller i pris, så kommer börspsykologin manifestera sig. Det finns en hel del studier (t.o.m. fonder som enbart följer insiderhandel) som pekar på att insiderhandel påverkar marknaden. Det är därför en god idé att kolla upp hur insiders agerar innan du själv agerar.

För att få några exempel på hur mina bolagsanalyser kan se ut, kolla in:

Bolagsanalys och värdering – Acando

Bolagsanalys och värdering – Hexagon

Bolagsanalys BTS Group – konsulter inom ledarskap och strategi

Analys av OEM International – teknikhandelskoncernen från Tranås

Annons