Bevakningslista

Min bevakningslista

På länken nedan hittar du mitt Google Spreadsheet “Bevakningslista“, som innehåller fyra flikar. På den första fliken “Kvalitetsscreener“, ser du en screener jag brukar köra på Börsdata.se. Jag filtrerar bort allt skräp och får fram kvalitetsbolag helt enkelt. Den andra fliken “Tillväxt“, är en tabell över historisk vinst- och omsättningstillväxt per aktie för bolagen. Den tredje fliken “Relativ värdering” visar snittvärden för P/E, P/S och EV/EBIT för bolagen. Fjärde fliken “Min värdering” är den enda fliken som innehåller egna antaganden. Jag beräknar en rimlig vinst per aktie baserat på historisk tillväxt, bolagens egna guidning (om sådan finns), konsensus hos analytikerkåren (om jag kan hitta en sådan, jag utgår ofta från 4traders.com), samt mina egna antaganden. Jag beräknar också fram ett rimligt framtida P/E-tal baserat på historisk värdering och egna antaganden.

 

Notera att mina bolagsanalyser är mer djupgående än vad jag visar upp i detta spreadsheet. Läs gärna min investeringsfilosofi och min analys av Hexagon för att få en bättre uppfattning om min metodik. Att ha en bevakningslista är dock väldigt bra för att hålla koll på sina innehav och potentiella kandidater till portföljen.

Bevakningslista


 

Annons