Global Tactical Asset Allocation – bra komplement till portföljen

Inledning – vad är en kvantitativ/mekanisk strategi?

Aktiepodden Market Makers pratade i sitt senaste avsnitt om “Global Tactical Asset Allocation”. Jag själv är väldigt intresserad av mekaniska strategier och blev därför inspirerad till att skriva detta blogginlägg på ämnet.

Kvantitativa/mekaniska strategier innebär att värdepapper väljs ut på ett regelstyrt och förutbestämt sätt, vilket gör att investerarens egna tyckande och känslor hålls utanför investeringsprocessen. Ett exempel på en kvantitativ strategi är “Magic Formula”, som innebär att man köper lågt värderade bolag (EBIT/EV) med hög avkastning på investerat kapital (ROC). Med dessa två regler screenar du fram bolag och köper dem som hamnar högst i rankingen. Jag rekommenderar dig att läsa på börslabbet.se om du vill veta mer om olika mekaniska strategier.

Mängder av studier pekar på att vi människor ofta låter våra känslor påverka våra beslut, inte minst ekonomiska beslut. Ett exempel på detta är att investerare ofta köper när det är dyrt, och säljer när det är billigt, när vi egentligen vill göra precis tvärtom. Det finns psykologiska förklaringar till detta beteende, som i grund och botten kan kokas ner till girighet och rädsla. Girighet uppkommer när aktiekurser har gått upp under en längre tid och det är “lätt” att tjäna pengar. Fenomenet kallas ofta “Fear Of Missing Out”, eller FOMO; man vill ju inte gå miste om den avkastning alla andra tar del av. Rädsla uppkommer då aktiekurser har gått ner under en längre tid, och investerare blir nervösa. Man vill då inte riskera att förlora ännu mer pengar, och säljer sina värdepapper för att “sitta säkert”.

Våren 2007 var optimismen på topp. Alla skulle med på tåget och ingen ville missa den fantastiska avkastningen. I slutet av 2008 var det istället full panik och ingen ville äga aktier.

Kvantstrategin “Global Tactical Asset Allocation, Aggressive top 3 (GTAA AGG3)” och dess fördelar

Den kvantitativa strategi jag själv tillämpar på en tredjedel av mitt totala portföljvärde heter Global Tactical Asset Allocation, Aggressive top 3 (GTAA AGG3). Upphovsmannen till strategin heter Meb Faber, och här kan du läsa hans vetenskapliga rapport om strategin. Strategin innebär i korthet att jag vid varje månadsslut väljer ut tre fonder ur ett urval av fonder, ett urval som jag valt ut eftersom de är exponerade mot olika tillgångsslag och marknader. Några exempel på dessa tillgångsslag är guld, råvaror, tillväxtmarknader, amerikanska börsen, och svenska fastigheter. De tre fonder som väljs ut har de högsta medelvärdena av de senaste 1, 3 , 6 och 12 månadernas momentum. Momentum är att likställa med prisrörelse, dvs hur mycket fonden rört sig i pris. Här kan du läsa mer om min kvantstrategi.

Anledningen till att momentumstrategier fungerar är för att de utnyttjar ett av investerarnas psykologiska tillkortakommanden: att vi tenderar att dras med i optimismen och köper mer när aktiekurser går upp. Vi blir rädda att gå miste om den fantastiska avkastning alla andra verkar få. Det “GTAA AGG3” gör är att köpa de tillgångar som marknaden värdesätter högt, och investerarkollektivets girighet gör att värdet på dessa tillgångar fortsätter uppåt. Eftersom ombalansering sker varje månad, hoppar man snabbt över dit girigheten är som värst. Självklart spricker dock alla bubblor till slut, och värderingen på en given aktiemarknad eller tillgång fortsätter inte till himlen. Strategin kommer därför i perioder vara sämre än övriga börsen, men statistiskt sett är det sannolikt att “GTAA AGG3” oftare har rätt än fel.

Anledningen till att GTAA AGG3 passar bra i min portfölj

GTAA AGG3 passar mig perfekt av tre anledningar:

  • Den är helt mekanisk/kvantitativ. Det innebär att mina känslor inte har någon påverkan på mina investeringsbeslut, och den kräver väldigt lite tid att följa (ca 30 minuter i månaden).
  • Den minskar risken i min totala portfölj. Eftersom strategin systematiskt kommer omallokera till mer säkra tillgångar som guld och räntor när aktiemarknaden faller, är min totala portfölj mer motståndskraftig vid långvariga nedgångar.
  • Det finns vetenskapliga belägg för fenomenet “momentum“. Aktier är ingen exakt vetenskap, de mönster som identifieras i studier är inte garanterat giltiga i framtiden. Å andra sidan är de flesta akademiker ense om att människors känslor påverkar våra ekonomiska beslut, och kommer fortsätta att göra det. Av den anledningen är det rimligt att tro på att momentumstrategier, som exempelvis GTAA AGG3, kommer fungera även i framtiden.
Annons

3 tankar på “Global Tactical Asset Allocation – bra komplement till portföljen”

Lämna en kommentar