Månadsuppföljning juli 2019

Ännu en månad har passerat, och det är dags för månadsuppföljning. SIX30RX backade med -1,40% under juli månad, och det känns som om marknaden åter blivit pessimistisk efter den starka uppgången under juni månad. Som långsiktig investerare bryr jag mig dock inte om indexets rörelser, och jag känner mig trygg med mina tre investeringsstrategier som kompletterar varandra på ett bra sätt:

  1. Kvalitetsbolagsportföljen består av bolag som passerar genom mina kvalitetskriterier, där jag bland annat ser till att bolagen har starka balansräkningar, stabila marginaler, och har goda möjligheter att fortsätta växa i både omsättning och vinst.
  2. Pengamaskinen består av ETF:en XACT Högutdelande, som följer ett “smart-beta” index bestående av stabila storbolag med låg beta, dvs små rörelser (volatilitet) i jämförelse med den nordiska börsen. Dessutom delar den ut runt 4% i direktavkastning varje år, vilket ger ett fint kassaflöde.
  3. Kvantportföljen består av tre fonder eller ETF:er, som väljs ut en gång per månad baserat på medelvärdet av de senaste 1, 3, 6 och 12 månadernas prisrörelser. Mitt urval består av tretton fonder och ETF:er, som alla har fokus på olika marknader och tillgångsslag. Eftersom alternativa tillgångsslag såsom guld, räntor och råvaror finns med i mitt urval, kommer Kvantportföljen automatiskt “hedga” min totala portfölj om aktiemarknaden faller under en längre tid. Det är dessutom skönt att hantera en del av min totala portfölj med en sådan systematisk approach. Mina hjärnspöken har inget att säga till om, investeringsbesluten tas helt oberoende av mina känslor, och jag vet att strategin vilar på mängder av vetenskapliga studier som bekräftat den s.k. “momentum-effekten” på marknaden.

Nu till månadsuppföljning av mina tre portföljer.

Kvalitetsbolag

Månadsuppföljning juli 2019: Kvalitetsbolagsportföljens utveckling senaste månaden
Kvalitetsbolagsportföljens utveckling senaste månaden
Månadsuppföljning juli 2019: Kvalitetsbolagsportföljens utveckling sedan årsskiftet
Kvalitetsbolagsportföljens utveckling sedan årsskiftet
Månadsuppföljning juli 2019: Kvalitetsbolagsportföljen as of 2019-08-02
Kvalitetsbolagsportföljen as of 2019-08-02

Q2-rapporter

Tre bolag i kvalitetsbolagsportföljen har nu rapporterat sina Q2-rapporter. Det var i allmänhet en negativ inställning till rapporterna, men i mitt tycke har prisrörelserna varit något överdrivna och kortsiktiga (som de alltid är på börsen). Jag tänkte i denna månadsuppföljning kort gå igenom de viktigaste punkterna i varje bolag.

Hexagon

Hexagon vinstvarnade den 5 juli, och Q2:an var i linje med vad som kommunicerades då. Hexagon levererade en ökad nettoomsättning på 4%, men den organiska tillväxten minskade med -1%. Orsaken till detta var som väntat negativ organisk tillväxt i Kina, som uppgick till hela -25% inom segmentet Industrial Enterprise Solutions. För att nå de finansiella målen (4,6M EUR i nettoomsättning och 27% i rörelsemarginal år 2021), lanserade dessutom Hexagon ett besparingsprogram, där bland annat 700 anställda ska sparkas.

Mitt ursprungliga antagande om att Hexagon skulle nå en vinst per aktie om 24,3 kr för helåret 2019 kan man nog nu anse vara omöjligt, om inte Q3 och Q4 överraskar otroligt på uppsidan (VPA är just nu 20,62 kr rullande 12 mån). Aktien handlas till P/E (E = rullande 12 mån) ~ 22, och det med en inbromsande tillväxt. Inget idealt scenario, men man ska komma ihåg att Hexagon är ett extremt välskött bolag, som uppfyller alla mina kvalitetskriterier, och jag tror dessutom att de verkar i en bransch med goda framtidsutsikter. Jag köper inga fler aktier i detta läget, men jag säljer heller inget. Skulle P/E krypa neråt 20, fyller jag dock gärna på mitt innehav.

Fenix Outdoor

Fenix Q2:a visar enligt mig på att verksamheten börjar komma på benen igen. Nettoomsättningen ökar med 5,6%, och resultatet med 8,4%. Situationen i Tyskland (IT- och logistikproblem) är dock fortfarande dålig, men i det stora hela tror jag detta är av tillfällig karaktär, och det verkar också marknaden tycka, då aktien handlats upp 20,19% sedan årsskiftet.

Bolaget handlas till P/E (E = VPA 53,2 rullande 12 mån) ~ 19, vilket sett till deras fantastiska kvalitet och historiska vinsttillväxt på över 20% per år, inte är särskilt dyrt. Jag överväger att fylla på mitt innehav i aktien, men ligger än så länge still i båten.

OEM International

OEM International levererade en kass rapport, tyngd av en “tydlig konjunkturavmattning” på de flesta marknaderna där de är verksamma. Nettoomsättning ökar med 6%, och vinst per aktie med 4%. Den allmänt negativa stämningen i rapporten var ingen rolig läsning, men verksamheten verkar ändå rulla på. Med ett VPA på 11,5 kr rullande 12 mån, ger det ett P/E på ~ 20 i dagsläget, som inte är särskilt billigt, men ändå OK med tanke på en historisk vinsttillväxt på mellan 12-20% per år. Jag varken köper eller säljer aktier här.

  • BTS Group släpper sin Q2:a 23 augusti.
  • Bahnhof släpper sin Q2:a 20 augusti.

Pengamaskinen

Månadsuppföljning juli 2019: Pengamaskinens utveckling senaste månaden
Pengamaskinens utveckling senaste månaden
Månadsuppföljning juli 2019: Pengamaskinens utveckling sedan årsskiftet.
Pengamaskinens utveckling sedan årsskiftet.

Pengamaskinen består än så länge bara av ett innehav, ETF:en XACT Högutdelande. Inte så mycket att säga här. Jag har dock kikat lite på att ta in några REITS eller fastighets-preffar i denna portföljen, dock har jag varken haft tid eller motivation till att sätta mig in i dessa på djupet. De bolag jag har kollat lite på är:

  • Klövern pref
  • Sagax pref
  • Akelius residential pref (eventuellt nära en inlösen?)
  • Castellum (ingen pref men får nog anses vara en oerhört förutsägbar utdelningsaktie)
  • Realty Income

Kvantportfölj

Månadsuppföljning juli 2019: Kvantportföljens utveckling senaste månaden
Kvantportföljens utveckling senaste månaden
Månadsuppföljning juli 2019: Kvantportföljens utveckling sedan årsskiftet
Kvantportföljens utveckling sedan årsskiftet
Månadsuppföljning juli 2019: Kvantportföljens innehav för augusti månad
Kvantportföljens innehav för augusti månad

Kvantportföljens innehav är helt oförändrade för nästkommande månad (augusti), vilket är första gången i portföljens livshistoria. Därför finns det inte mycket att säga i denna månadsuppföljning, mer än att fastighetsbolagen i Sverige fortsätter att gå väldigt starkt på börsen. Frågan är om denna utveckling når sin topp snart. Som tur är behöver jag inte fundera på detta, då mina egna funderingar inte har någon som helst påverkan på hur denna portföljen ligger investerad.

Total portföljutveckling

Månadsuppföljning juli 2019: Total avkastning sedan årsskiftet
Total avkastning sedan årsskiftet

Månadsuppföljning juli 2019 – sammantagen utveckling

I sin helhet överpresterar min totala portfölj mitt jämförelseindex SIX30RX med 8,88%, vilket känns väldigt trevligt. Viktigt att poängtera dock, är att denna överavkastning fortfarande till stor del förklaras av CGI’s uppköp av IT-konsultbolaget Acando, som gjordes till en premie om över 40%. Utan denna slumpartade händelse, hade min utveckling varit mer snarlik indexets utveckling. Dock hävdar jag, även om min överavkastning till stor del kan tillskrivas Acando-uppköpet, att min totala portfölj tickar på uppåt med relativt låg risk och med begränsad nedsida – tack vare den automatiska omallokeringen till räntor/guld/råvaror i Kvantportföljen om aktiemarknaden börjar falla.

Annons

Lämna en kommentar