Analys av Bahnhof

Bolagsanalys av Bahnhof

Bahnhofs värdeerbjudande riktas mot både både en privatmarknad och en företagsmarknad. Privatmarknaden, som står för ca 60% av omsättningen, består i prisbelönta bredbandstjänster. Företagsmarknaden kan delas in i två delar: dels nät- och telefonitjänster till både privat och offentlig sektor, och dels IT-drift i form av en Content Delivery Network-tjänst som hanterar och fördelar den tunga trafiken som nätet innehåller, samt helhetslösningar för hosting av IT i form av cloud och co-location i serverhallar. Utöver dessa affärsområden är Bahnhof dessutom storägare i Elementica Data Center Construction AB, som bygger och driver datahallar där affärsidén är att sälja överskottsvärmen från dessa datahallar till energibolag.

Nedan följer min sedvanliga kvalitets-checklista, där jag går igenom mina viktigaste fundamentala kriterier.

  • Delat ut pengar till aktieägarna i många år. Ja, i minst 10 år.
  • Stigande omsättning och vinst över tid. Ja, senaste 7 åren har omsättningen ökat med i snitt 19,7%, och EPS i snitt 20,6%.
  • Hög avkastning på eget kapital och investerat kapital (ROE och ROIC). Ja, stabilt ROE sedan 2015 runt 30%. Dock långsiktigt sjunkande trend.
  • Stabila finanser. Ja, nettokassa, soliditet stabilt runt 40% och balanslikviditet över 1.
  • Stabila, gärna stigande kassaflöden. Ja, både operativt och fritt kassaflöde har en långsiktigt stigande trend.
  • En seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa. Grundaren och VD:n Jon Karlung tillsammans med medgrundaren Andreas Norman äger över 50% av aktiekapitalet samt innehar över 85% av rösterna. Inget tyder på att denna bild kommer ändras framöver, vilket jag ser som mycket positivt.
  • En stabil och hög rörelsemarginal. Ja, stabilt runt 12%.
  • En affärsidé som är tydlig och lätt att förstå. Ja, Tele, bredband och servertjänster till privatpersoner samt företag.
  • En effektiv affärsmodell som är svårkopierad. Branschen är rejält konkurrensutsatt och som helhet är det svårt argumentera för att Bahnhof skulle ha en bättre affärsmodell än någon annan aktör.
  • Ett starkt varumärke som kunder litar på. Här ligger Bahnhofs styrka. Den visionäre ledaren Joh Karlung har ett tydligt fokus på användarens integritet och kämpar för frihet på internet. Det finns mig veterligen ingen annan aktör på marknaden som lika tydligt utmärker sig i denna fråga, och detta tror jag kommer gynna Bahnhof i det långa loppet.

Sammanfattning: Bahnhof går igenom min checklista felfritt med ett undantag: affärsmodellen. Jag kan inte se att affärsmodellen är mer effektiv än konkurrenternas och inte heller att den är svårkopierad. Dock tror jag företags-delen av kundsegmentet gynnas av strukturell tillväxt då efterfrågan på molntjänster och serverlösningar med fokus på dataintegritet bara kommer öka framöver.

Värdering

Bahnhofs egen prognos på en organisk tillväxt för helåret 2019 om 15% ger ett EPS på 1,046. Mot dagens aktiekurs 22,85 kr ger det framåtblickande P/E 21,8. Detta är såklart en premiumvärdering kontra resten av börsen, men kan ställas i relation till en genomsnittlig tillväxt i EPS senaste 7 åren på 20,6%, vilket ger PEG 1,05.

Slutsats

Med bakgrund av Bahnhofs unika varumärke och positionering mot användarens integritet, kombinerat med en bra historik och övergripande kvalitativ fundamenta, tror jag på en fortsatt tillväxt i vinst per aktie på runt 15% de kommande åren. Aktien är rejält nertryckt och har fallit från 38 kr i somras, vilket motsvarar ett fall på över 25%. Fallet kan förklaras av en något lägre tillväxttakt än tidigare kombinerat med en hög värdering, vilket har fått investerarna att misstro tillväxtens uthållighet. På dessa nivåer tror jag man gör ett bra köp, om inte marginalerna plötsligt skulle klappa ihop fullständigt.

Annons

2 tankar på “Analys av Bahnhof”

Lämna en kommentar