Månadsuppföljning mars 2019

Då var det dags för månadsuppföljning för mars månad 2019. Alla tre portföljerna tuffar på men Kvalitetsbolag-portföljen går helt klart bäst.

Kvalitetsbolag

Kvalitetsbolagportöljens utveckling i mars. Hacket i kurvan beror på budet på Acando.

Kvalitetsbolagsportföljens utveckling sedan årsskiftet. Återigen: hacket i kurvan är budet på Acando som gav portföljen en rejäl skjuts uppåt.

Pengamaskinen

Pengamaskinens utveckling i mars.

Pengamaskinens utveckling från årsskiftet. Portföljen utgörs fortfarande av ett enda innehav, ETF:en XACT Högutdelande, och följer därför börsens rörelser.

Kvantstrategin

Kvantportföljens utveckling i mars. Observera att Nordnet inte stödjer jämförelseindexet SIX30RX, därför har jag tagit med OMXS30 istället.

Kvantportföljens utvecklingsedan årsskiftet.
Observera att Nordnet inte stödjer jämförelseindexet SIX30RX, därför har jag tagit med OMXS30 istället.

Total utveckling

Total utveckling för alla portföljer. Avkastningen för mars blev 5,96%. Avkastning från årsskiftet är 16,82%, vilket överavkastar mitt jämförelseindex SIX30RX med 4,56%. Anledningen till min plötsliga överavkastning kan till stor del tillskrivas budet på Acando.

Annons

Lämna en kommentar