Månadsuppföljning februari och bokslutskommunikéer

Dags för månadsuppföljning och kommentarer på alla bolag i kvalitetsbolags-portföljens bokslutskommunikéer! Håll till godo.

Kvalitetsbolag-portföljen

Nu har alla bolagen i Kvalitetsbolag-portföljen lämnat sina Q4-rapporter och därmed finns det konkreta siffror för helåret 2018 att sätta sig in i.

Bolagens vikter i portföljen

Acando

Från Börsdata

Acando levererar en rapport som var något under analytikernas förväntningar för Q4, men som helhet ändå ett starkt 2018. Vinsttillväxt 2017-2018 blev 16,1% (EPS 2,01 för helåret). Omsättningstillväxten under samma period blev 15,6% (2 828 MSEK för helåret). Rörelsemarginalen minskade från 9,93% till 9,34%, men får ändå anses vara stabil. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,45 kr per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på ca 5,2% vid dagens kurs om 28 kr.

Sammantaget fortsätter Acando leverera en stabil tillväxt till förhållandevis låg risk (baserat på starkt kassaflöde, nettokassa och en i övrigt stark balansräkning). Om lågkonjunkturen står runt hörnet får givetvis konsultbolagen det tufft med marginalpress som följd. Som Kvalitetsaktiepodden poängterade i podden för nån vecka sedan, är det dock troligt att IT-konsulter sitter lite säkrare än andra konsulter, eftersom projekten är långa och affärskritiska för kundernas verksamhet.

Jag ligger kvar som långsiktig ägare i Acando och köper gärna aktier till P/E ~14 på rapporterad vinst helåret 2018.

BTS Group

Från Börsdata. Att bruttoresultatet blev 0 år 2018 måste vara ett tekniskt fel från Börsdatas sida.
Från Börsdata

BTS Group släppte en omvänd vinstvarning tidigare i februari, och rapporten var som väntat en riktig kanonrapport. Vinsttillväxten för helåret 2018 hamnade på hela 28,5%, och omsättningen 28,6%. Lägg därtill en rörelsemarginal som ökar till 11,5% och höjd utdelning till 3,6 kr per aktie. Kursen på 159 kr delat med rapporterad vinst per aktie för helåret 2018 på 6,68, ger P/E 23,8. Kvalitetsbolag som växer såhär bra bör ha en hög värdering gentemot genomsnittet på börsen. Dock ser jag ingen stor chans till multipelexpansion på P/E 23,8, men som långsiktig aktieägare är det bara att hänga med på resan och kontinuerligt köpa mer.

Fenix Outdoor

Från bokslutskommunikén 2018

Fenix Outdoor hade ett tufft år, där tillväxttakten halkat ner rejält mot sitt historiska snitt. Vinst per aktie räknat i EUR landade på 5,01, en årlig ökning om ca 11%. Detta kan jämföras mot en genomsnittlig vinsttillväxt på 20,8% årligen senaste 10 åren. Omsättningen ökade till 572,4 MEUR, vilket innebär en årlig tillväxt om ca 6%.

Dessa siffror är inte katastrof på något sätt, men måste sättas i relation till värderingen. Fenix Outdoor har senaste åren handlats till dryga P/E 20, vilket skulle kräva att tillväxttakten fortsätter i samma starka takt som den gjort senaste 10 åren. Av den anledningen har aktien backat en del på börsen senaste tiden, vilket också återspeglas i P/E talet som i skrivande stund står i 18,23 på 2018 års rapporterade vinst i SEK.

Jag sitter kvar i båten, då jag tror det finns stora värden i Fenix starka varumärken även framöver. Om den tråkiga trenden i bolaget fortsätter måste jag dock omvärdera min position. Fenix hänger löst men jag sitter som sagt kvar i mitt innehav och jag planerar istället att snitta ner mig på dessa nivåer.

Hexagon

Från Börsdata
Från Börsdata

Hexagon gör ett riktigt starkt 2018 och ökar vinsten med 20,5% och omsättning med 20%. Rörelsemarginalen hamnade på 24,6%, vilket också signalerar att målet på en rörelsemarginal om 27% år 2021 inte alls är omöjligt. Hexagon växer på väldigt bra och här finns det ingen anledning till att omvärdera min position. Dagens kurs på 480 delat med rapporterad vinst per aktie för helåret 2018 ger P/E 22,5. Ett kvalitetsbolag som Hexagon bör ha en premievärdering mot genomsnittet på börsen, så denna värderingsnivå ligger i linje med mina egna förväntningar på Hexagon. Inget fynd med andra ord, men heller ingen anledning att sälja.

OEM International

Från Börsdata
Från Börsdata

OEM International släppte också en stabil rapport. Vinsttillväxten hamnade på 15,6%, och omsättningen 13,5%, vilket är över OEM’s genomsnittliga tillväxt senaste 7 åren om drygt 10%. Rörelsemarginalen blev 10,4%, som känns stabilt. Rapporten rosade inte marknaden, då tillväxttakten fjärde kvartalet 2018 minskat något year-over-year jämfört med fjärde kvartalet 2017. Detta är enligt mig en typisk kortsiktig analys av finansjournalister. Bolaget växer på fint och jag ser ingen anledning att omvärdera mitt långsiktiga case. P/E på rapporterad vinst ligger på 17,5. Detta känns varken dyrt eller billigt för ett bolag som växt i genomsnitt 10% per år.

Utveckling för kvalitetsbolag-portföljen

Utveckling februari 2019
Utveckling från årsskiftet.

Pengamaskinen

Pengamaskinen. Består dessutom av ett litet månadssparande i Lendify som jag väljer att inte redovisa här.

Det finns inte så mycket att säga om Pengamaskinen. Den rullar på och följer ungefär stockholmsbörsens utveckling. Årets höjdpunkt blir naturligtvis när ETF:en avskiljer sin utdelning i maj!

Pengamaskinens utveckling i februari.
Pengamaskinens utveckling i år.

Kvantstrategi

Uppdatering av momentum för innehaven 2019-02-28.
Innehaven för mars månad.

I mars månad kommer vi från ytterligare en stark februaribörs, och aktieplaceringar har nu fått ett sammantaget starkare momentum än guld, som var näst starkast i slutet av januari. Därför får nu ETFS Physical Gold lämna. Även Länsförsäkringar Tillväxtmarknad åker ur, då den inte har kunnat stå upp mot USA-index eller Robur Access Asien. Detta innebär att jag ligger 100% investerad i aktier i mars månad. Rent spontant känns det för mig svårt att argumentera för en positiv börs i en månad till, efter årets urstarka start. Men kvantstrategin är statisk och ska per definition inte påverkas av mina egna åsikter. Ganska skönt faktiskt!

Kvantstrategins avkastning i februari och från årsskiftet. Observera att portföljen startades i december 2018.

Portföljens totala avkastning

Totala avkastningen för februari månad blev 4,80%. Avkastningen sedan årsskiftet är 10,2%, som är 0,7 procentenheter sämre än mitt jämförelseindex SIX30RX.

Jag beräknar detta genom metoden Time-weighted rate of return, som jag satt upp i ett excelark.

Annons

Lämna en kommentar