Portföljrapport första 6 månaderna 2018

Utveckling för TimhInvest-kontot

Utveckling på kontot från start
Den 13 Februari i år startade jag ett nytt ISK på Avanza, där jag har en strukturerad och klar bild över hur jag vill att portföljen ska se ut. Den största skillnaden mot mina tidigare investeringar är att jag har en betydande andel av portföljen placerat i fonder. Dessutom skiftade jag fokus från en renodlad utdelningsportfölj till att köpa kvalitetsbolag som växer snabbare än det genomsnittliga large cap-bolaget.
Målbilden för portföljen ser ut såhär.

Tanken med portföljen är att den ska leverera en bra riskjusterad avkastning som på lång sikt slår Avanza Zero (eller SIX30 Return Index, som Avanza Zero följer).

Idag ser allokeringen ut såhär.

Och såhär ser innehaven ut.

Aktie-delen av portföljen ligger just nu med stor kassa. Detta beror på att jag fortfarande letar efter kvalitetsbolag som växer snabbare än börsens genomsnitt och handlas till en attraktiv värdering. Att hitta sådana i kombination med att aktien handlas i en långsiktigt stigande trend (SMA200) är inte lätt. Men jag är inte rädd för att inte vara fullinvesterad. Det känns betydligt bättre i magen att veta att jag bara köper när det är “rätt läge” enligt mina egna regler. Övriga delar av portföljen köper jag dock som en del av mitt månadsspar, här är det alltså ingen fråga om tajming.

Annons

Lämna en kommentar