Det mytomspunna P/E-talet del 2

P/E-talets fördelar och nackdelar

P/E-talet är ett (av många) nyckeltal för värdering av aktier. Som jag skrev i det förra inlägget om P/E-talet så måste man ta hänsyn till många parametrar när P/E-talet används, vilket ibland kan ställa till det. I förra inlägget tog jag upp problematiken med avkastningskrav och tillväxt, som är två grundstenar i all värdering och är två variabler som kan brytas ut ur P/E-talet. Dock finns det ytterligare problem som kan vara värt att titta närmare på.

Jag vill här rekommendera att läsa det utmärkta inlägget från Aktiefokus från 2013 som berör just det jag tänkt skriva om här. Jag kommer inte gå in på den detaljnivån som ovan nämnda inlägg gör, utan snarare (förhoppningsvis) formulera mig lite mer nybörjarvänligt.

För det första så tar inte P/E-talet hänsyn till bolagets skuldsättning. Företaget kan belåna sig för att ge vinsten ett uppsving, vilket i många fall kan vara positivt, eftersom belåning ger en hävstångseffekt. Dock kan det vara klokt att undvika bolag som är alltför skuldsatta, och man ser gärna att kassan och likvida omsättningstillgångar är större än de räntebärande skulderna. Om så är fallet, säger man att bolaget har en nettokassa (eller negativ nettoskuld). Om bolaget har en stor nettoskuld betyder det att (1) bolaget har en liten kassa, vilket kan innebära låg möjlighet till höjd utdelning/återköp av aktier/förvärv, och (2) stora räntebärande skulder vilket är en kostnad och en belastning.

För det andra så är det ibland problematiskt att kolla på vinst efter skatt, som P/E-talet gör. Vinst efter skatt är posten “på sista raden” i resultaträkningen och denna siffra går att manipulera på olika sätt.

Av ovanstående två anledningar kan det vara vettigt att ha koll på dessa faktorer när man använder P/E-talet vid aktievärdering. Det finns ett vedertaget nyckeltal som “åtgärdar” dessa problem, nämligen EV/EBIT.

EV/EBIT = (Bolagets marknadsvärde + Nettoskuld) / Vinst före ränteposter och skatt, dvs rörelseresultatet

Med detta nyckeltal tar vi hänsyn till företagets skuldsättning, vilket gör att bolaget blir “dyrare” om nettoskulden är stor (täljaren blir större och då blir också kvoten större). Dessutom har vi i nämnaren rörelseresultatet istället för vinsten efter skatt, vilket är svårare att manipulera i redovisningen.

Fördelen med att använda P/E-talet är dock att det blir rent och konkret. Du tar priset per aktie delat med vinsten per aktie, vilket i många fall är precis så tydligt som det bör vara i en värdering. Dock kan det vara bra att ha den problematik som jag diskuterat i bakhuvudet, och aldrig glömma bort att titta noga på företagets skuldsättning innan man bestämmer sig för att köpa.

Annons

Lämna en kommentar