Det mytomspunna P/E-talet

P/E-talet, till synes enkelt men under ytan invecklat och komplicerat

Detta inlägg blev jag inspirerad till att skriva av en diskussion mellan mig och Investacus Saverajus

på twitter, där vi bland annat pratade om olika värderingsmetoder, och att P/E talet har en mängd variabler inbakade i sig som en nybörjare i aktievärlden kanske inte är medveten om.

Något som jag “lärde” mig väldigt tidigt i min investerarkarriär var att man ska köpa aktier när bolaget värderas till under P/E 15. Det var framförallt Sparpodden med Gunter Mårder och #Pratapengar som förde detta resonemang. Jag reflekterade inte över varför detta verkade vara en universell sanning, det lät ju så självklart att köpa aktien när den var billigt värderad. Och själva matematiken är ju busenkel; priset på aktien delat på vinsten per aktie. Vilken vinst som avses i E:et i P/E hade jag ingen uppfattning om; det måste väl vara den som står på Avanza bara.

Allt eftersom att jag lär mig mer om aktiemarknaden och värdering så inser jag att P/E talets enkelhet bara är en illusion. Det räcker med att ställa frågan: varför har detta bolaget P/E 15, medan det andra bolaget har P/E 20? Vad beror det på? Första steget på “kunskapsresan” var att inse hur förväntningar på tillväxt spelar in. Aktiekursen baseras på vad marknaden tror om hur stor vinsten kommer vara i framtiden. Om marknaden tror att vinsten kommer öka med 5% i bolag A, men 10% i bolag B, så kommer marknaden vara villig att betala mer för bolag B. Nästa steg på resan var insikten om att P/E talet har fler antaganden inbyggt i sig än bara vinsttillväxten. Nedan ska jag gå igenom några olika perspektiv på- och formler som kan användas till P/E-talet.

Formel för motiverat P/E (härledd från Gordon growth model):

P/E = Payoutratio * (1+g) / (r-g)
eller:

P/E = (ROE – g) / ROE * (r-g)

eller:

Omvänd DCF ger följande p/e vid viss tillväxt:

P/E 8,5: 0% tillväxt
P/E 10: 1,5 %
P/E 15: 8 %
P/E 20: 12 %
P/E 25: 15 %
P/E 30: 18 %

eller:

Grahams formel:

PE = 8,5 + 2g

Payoutratio = återinvesteringsandel, dvs den del av vinsten som inte delas ut till aktieägarna. Dvs om utdelningsandelen är 70% är payoutratio 30%.
g = förväntad vinsttillväxt i oändligheten

r = avkastningskrav
ROE = avkastning på eget kapital

Enligt ovanstående formler så kan P/E talet brytas ner i sina beståndsdelar, vilket gör att man måste ta hänsyn till bland annat avkastningskrav. Avkastningskrav är enligt mig det allra svåraste som finns i en aktievärdering. I grund och botten är avkastningskravet den avkastning som du som investerare förväntar dig när du köper aktien, och denna procentsats används också när du diskonterar framtida vinster, eller framtida kassaflöden om DCF används (Discounted Cash Flow-model, eller kassaflödesmodellen på svenska).

Avkastningskravet kan beräknas genom WACC (Weighted Average Cost of Capital, vilket är det teoretiskt korrekta att använda vid DCF-beräkning), eller så kan man använda en mer “generisk” metod genom följande formel:

Avkastningskrav =
riskfri ränta (t ex räntan du får på ett bankkonto med insättningsgaranti. Annars är det vanligt att använda räntan på 10-åriga svenska statsobligationer eller motsvarande i USA, som anses vara i det närmaste riskfritt)
+ marknadsriskpremie (normalt 4-5. Investerare vill ha betalt för den ökade risken en aktieplacering innebär jämfört med t ex ett räntepapper)
+ bolagsspecifik riskpremie (beror på hur riskfylld investeringen anses vara, exempelvis är nog ett bolag på First North med halvtaskig finansiell ställning mer riskfyllt än ett Large Cap-bolag)

Utan att diskutera avkastningskrav mer ingående än såhär så förstår du att P/E talet är betydligt mer komplext än det kanske verkar vid en första anblick. Det finns dock argument för att faktiskt hålla en värdering såpass simpel att man tar fram ett motiverat värde bara med hjälp av följande formel =

Prognos för vinst per aktie nästa år * prognos för bolagets P/E-tal nästa år.

Många bloggprofiler och andra proffs använder denna förhållandevis enkla metod, bland annat Lundaluppen och Kvalitetsaktiepodden. Jag vill med detta dock få sagt att man inte kan bortse från parametrar såsom avkastningskrav och de bakomliggande faktorer som påverkar avkastningskravet. Det påverkar vare sig man vill eller inte, vilket man då måste ha i bakhuvudet i analysen.

Annons

2 tankar på “Det mytomspunna P/E-talet”

Lämna en kommentar