Bolagsanalys BTS Group – konsulter inom ledarskap och strategi

Analys av BTS Group

Inledning

I detta inlägg analyserar jag konsultbolaget BTS Group (eller Business Training Systems som akronymen står för), som hjälper sina kunder med att utveckla och implementera en framgångsrik strategi. De är en global aktör med stora, internationella kunder såsom Coca Cola, Lenovo, Nike, Salesforce, Microsoft och Sony. Management-konsultbolag finns det gott om och BTS har inte, vad jag kan se, en unik position på marknaden. Dock har de en produkt/tjänst de kallar “affärssimuleringar”, vilket BTS själva anser att de är världsledande inom. Exakt hur dessa simuleringar går till är svårt att ta reda på, men bolagets historik talar för att de har en stark position på marknaden. Fokus ligger på implementation av strategier och utbildning av ledare och personal, vilket är en nisch inom segmentet. De har en omsättningstillväxt i genomsnitt 13% de senaste 5 åren och en i övrigt stark historik och fundamenta.

Bolaget har inga uppenbara kopplingar mot megatrender i samhället såsom urbanisering, åldrande befolkning eller digitalisering, men det går att argumentera för att konsultbolag av denna typen kommer få en ökande efterfrågan. Detta eftersom att nya strategier ständigt måste utvecklas och implementeras för att möta de snabba förändringar som alla bolag ställs inför. Världen snurrar allt snabbare och det gäller för företagsledningen att hela tiden vara på tårna och möta förändrade krav och behov.

Nu till analysen. Först tittar jag på grundläggande fundamentala nyckeltal för att se om de överhuvudtaget kan passa in i min portfölj.

  • Bolaget ska ej ha visat negativt resultat efter skatt de senaste 10 åren
  • Bolaget ska ha gett utdelning senaste 10 åren 
  • Bolaget ska ha en soliditet på minst 30% 
  • Bolaget ska en balanslikviditet som ej understiger 1
Från Börsdata

BTS går vidare från denna inledande screening utan problem.


Nu checkar jag av mot vissa “kvalitetskriterier” och för varje påstående som stämmer får bolaget en poäng.

Lönsamhet

Högre än eller likvärdig ROE med konkurrenter i branschen – JA
BTS har en avkastning på eget kapital som ligger relativt stabilt på runt 16-17%, vilket är högt jämfört med andra konsultbolag i Sverige. Dessutom är ROE i en stigande trend från 2014.

Högre än eller likvärdig EBIT-marginal med konkurrenter i branschen – JA
Rörelsemarginalen är också stabil på runt 10,5%, vilket inte är bäst i klassen men helt klart godkänt.

Skuldsättning

Har nettokassa – JA
BTS Group har en nettokassa på 2,42 MSEK. De genomförde två förvärv under 2017 som har gröpt ur kassan, men de har stabila kassaflöden och har som sagt fortfarande nettokassa.

Nettoskuld/EBITDA < 3 JA
Detta nyckeltal är -1,29%, vilket innebär att nettoskulden är negativ (detta såg vi ju i föregående punkt).

Ledning

Ägare av kött och blod – JA 

Från BTS årsredovisning 2017. 

Henrik Ekelund är grundare och VD i bolaget, vilket naturligtvis är jättepositivt. En långsiktig huvudägare av “kött och blod” gör att bolaget mest troligt inte fokuserar på att optimera siffrorna till nästa kvartalsrapport utan istället utvecklar bolaget i ett betydligt längre tidsperspektiv.

VD äger aktier i bolaget – JA
Henrik äger totalt 4 005 034 aktier i bolaget, fantastiskt att se men inte konstigt eftersom han är grundare och långsiktigt engagerad.

Stabilitet

Operativt kassaflöde och fritt kassaflöde har positiv genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren – NEJ

Från Börsdata. 

Operativt kassaflöde får anses vara hyfsat stabilt men inte i en stigande trend. Fritt kassaflöde är definitivt i en fallande trend vilket inte är hållbart i längden. Förhoppningsvis leder investeringar till god tillväxt framöver. Bolaget har konsekvent haft en utdelning som överstigit det fria kassaflödet vilket också är bekymrande.

EBIT har en positiv genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren – NJA
Rörelsemarginalen har varit stabil runt 10-10,5%. De växer inte med stigande lönsamhet.

Eget kapital har en positiv genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren JA
BTS gör vinst varje år och är har stabil tillväxt.


Soliditeten har ej understigit 30% någon gång senaste 5 åren JA
Soliditeten har inte understigit 30%. Detta är inte ovanligt i konsultbolag eftersom de inte binder särskilt mycket kapital.

Tillväxthistorik

Har haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt större än 10% senaste 5 åren – JA
Den har legat på i genomsnitt 13%.

Har haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt större än 10% senaste 5 åren JA
I genomsnitt 15,4%.

Tillväxtutsikter

4-traders tror att vinsttillväxt blir större än 10% nästa år – JA
Prognosen ligger på en EPS om 5,99 SEK för helåret 2018, vilket motsvarar ca 17% mot helåret 2017.

Total poäng

Totalt får BTS Group 11,5 poäng av 13 möjliga, vilket är väldigt bra. Ett riktigt kvalitetsbolag.

Värdering

Min standardmall för motiverade P/E tal.

Enligt min mall för motiverade P/E tal så förtjänar BTS ett P/E på 18. Tillväxten kollar jag på genomsnittstillväxt senaste 10 åren, vilket hamnar på låga 4,73%. Detta genomsnitt är ingen CAGR utan beräknas enligt nedan. Egentligen får då BTS ett P/E på 17 men deras starka tillväxt senaste 5 åren får betyget att dras upp till 18.
För att ta fram en prognos på nästa års EPS räknar jag fram en genomsnittlig vinsttillväxt först (genomsnitt år 2008-2011, genomsnitt 2015-2017, och sedan genomsnittet av de två föregående) , sen kollar jag vad 4-traders tror om tillväxten. Mitt motiverade pris på aktien blir medelvärdet av 4-traders prognos och bolagets genomsnittliga tillväxt senaste 10 åren, multiplicerat med mitt motiverade P/E tal.

Jag kollar även på några andra faktorer än de strikt fundamentala innan jag bestämmer mig för att köpa.
Hur detta ser ut hittar du på min bevakningslista.

Motiverade priset på aktien är enligt min analys 102,83 kr. Jag köpte aktier när kursen stod i 101 kr. Detta kan verka konstigt; jag ser ju då enligt min egen analys en uppsida på totalt 1,83 kr per aktie, eller 1,8%.

Jag köper aktier enligt Warren Buffet’s devis “It’s far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price”, vilket innebär att jag köper kvalitetsbolag när de är “helt okej” prissatta. Min motiverade kurs är ingen riktkurs utan mer en “övre gräns” för vad jag kan tänka mig att betala. I min långsiktiga strategi handlar min aktiehandel inte om att köpa billigt och sälja dyrt, utan snarare “köpa lagom dyrt och sälja när bolaget inte längre presterar enligt mina förväntningar”. Det är bolagets fortsatta vinsttillväxt på ett par års sikt (eller längre) som ska skapa avkastningen, inte min egen förmåga att köpa på botten och sälja på toppen.


Slutsats

BTS Group är ett riktigt kvalitetsbolag, som uppfyller i stort sett alla mina kriterier. Denna analys skriver jag efter att jag köpt aktien, vilket naturligtvis kan orsaka confirmation bias, dvs att jag filtrerar fakta och bara ser positiva saker i min analys och inga negativa. Dock försöker jag se nyktert på situationen och kommer bara agera om min syn på bolagets fundamenta och framtidsutsikter förändras.
Annons

Lämna en kommentar