Bolagsanalys och värdering – Hexagon

Bolagsanalys Hexagon

Här kommer en genomgående bolagsanalys samt värdering av Hexagon. Hexagon är ett spännande bolag som är specialister på mätteknik, som gynnas av flera megatrender i samhället – bl a ökande datamängder som behöver samlas in och analyseras (Internet of Things), urbanisering (som kräver smartare städer och effektivare användning av resurser), och en växande medelklass som samtidigt som globaliseringen ger ökade krav på produktivitet och effektivitet.

Analysen följer ett visst mönster: först en inledande screening för rensa bort bolag jag inte vill äga. Sedan en genomgång av bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Efter det gör jag en “poängsättning” för att sätta en siffra på bolagets kvalitet. Till sist gör jag en värdering av aktien och tar fram ett motiverat pris.

1. Stabilitet

 • Bolaget ska ej ha visat negativt resultat efter skatt i minst 10 år
 • Bolaget ska ha gett utdelning senaste 10 åren 
 • Bolaget ska ha en soliditet på minst 30% 
 • Bolaget ska en balanslikviditet som ej understiger 1

Från Börsdata
Hexagon klarar dessa kriterier och kan därmed klassas som ett “stabilt bolag”.

  • De har inte gått med förlust senaste 10 åren.
  • De har delat ut pengar till aktieägarna senaste 10 åren (visar på stabila kassaflöden och en aktieägarvänlig bolagsstyrelse).
  • De har en soliditet som överstiger 30% (visar på en stabil långsiktig betalningsförmåga till långivarna).
  • De har en balanslikviditet som överstiger 1 (visar att bolaget kommer kunna betala sina kortsiktiga skulder om något oväntat händer).

2. Förståelse

Hur tjänar bolaget pengar? Vilka marknader finns bolaget på? Vilka produkter/tjänster erbjuder bolaget sina kunder?

Hexagons verksamhet delas in i två affärsområden, Geospatial Enterprise Solutions och Industrial Enterprise Solutions. Dessa två områden står för var sin halva av nettoomsättningen och ligger båda på mellan 23-25% rörelsemarginal. De växer också ungefär lika snabbt, med strax över 10% i oms. tillväxt. Hexagon levererar både hård- (sensorer) och mjukvara till kunden vilket ger en helhetslösning för kunder, i många olika branscher över hela världen.
Geografisk fördelning av försäljning. Från Hexagons hemsida
“Geospatial Enterprise Solutions har en världsledande portfölj av sensorer för datainsamling från marken och luften samt för positionering via satelliter. Sensorerna kompletteras av mjukvara (GIS) för skapandet av 3D-kartor och -modeller som sedan används som beslutsunderlag i en rad mjukvaruapplikationer inom områden som lantmäteri, byggnation, offentlig säkerhet och jordbruk. Segmentet består av divisionerna Geosystems, Safety & Infrastructure och Positioning Intelligence.”

Geospatial är ett krångligt begrepp som iallafall jag inte förstod till en början. Det är helt enkelt en term som innebär longitud, latitud och höjd. Vilket alltså beskriver en geografisk position även på höjden. Hexagon använder bland annat satelliter och drönare för att ta fram geospatial data för sina kunder.
“Industrial Enterprise Solutions består av mätsystem som innehåller det senaste inom laser och sensorteknologi för snabba och noggranna mätningar samt mjukvara för CAD (ComputerAided Design) och CAM (Computer-Aided Manufacturing). Lösningar inom detta segment optimerar design och processer, förbättrar produktivitet i produktionsanläggningar och skapar information som är avgörande för planering, byggande och drift av industriella anläggningar. Segmentet består av divisionerna Manufacturing Intelligence och PPM.”
Industrial-delen av Hexagon erbjuder kunden lösningar för “Industry 4.0”, vilket i korthet innebär att fabrikernas moduler till viss del blir självgående utan att behöva ha en ständig återkoppling till en central hub, vilket spar tid och resurser. Modulerna är också ihopkopplade med varandra (Internet of Things) och data samlas ständigt in, bearbetas och lagras för analys. Industry 4.0 är på modet just nu och smarta fabriker tvingas bli allt smartare då kraven på produktivitet och effektivitet ökar i spåren av digitalisering och globalisering.

Vilka är konkurrenterna?

Från årsredovisning 2016
Hexagon har ett antal stora, globala konkurrenter, främst från USA. Det som gör att Hexagon sticker ut är att de erbjuder företagsövergripande applikationer och blir därför en mer djupgående partner med sina kunder:  “I motsats till Hexagon är flertalet av dessa konkurrenter verksamma inom endast en fas av arbetsflödet i en bransch eller är begränsade till endast sensorer eller mjukvara.”. För att möta konkurrensen och efterfrågan lägger Hexagon mellan 10-12% av omsättningen på Forskning och Utveckling och strävar efter att hela tiden leverera innovativa produkter och tjänster.

3. Framtidsförutsättningar

Hexagon är ett bolag väl positionerat för den ökande digitaliseringen och har därmed goda framtidsutsikter. Högre krav på resurssnålhet och effektivitet i kombination med att projekt blir allt mer globala och komplexa gör att Hexagons helhetslösningar är eftertraktade på marknaden. 60% av Hexagons omsättning kommer i dagsläget från EU/USA, vilket kan tolkas som att det finns mycket tillväxt att hämta från Kina och övriga Asien som växer väldigt fort.

“2017 är det första året i vår femåriga finansiella plan (lanserad i december 2016), där målet är att uppnå 4,6–5,1 miljarder EUR i omsättning och 27–28 procent i rörelsemarginal år 2021” – från årsredovisning 2016

Hexagon planerar alltså att öka omsättningen med CAGR ca 10,3% om året de kommande åren, samt öka rörelsemarginalen med 6-7% från dagens nivåer. De har varit duktiga på att leverera sina egna antaganden tidigare och har en mycket trovärdig ledning i Rollén med Schörling i ryggen.

Hexagon är ett väldigt lönsamt bolag med en kompetent ledning i form av VD Ola Rollén och Melker Schörling som största ägare. Ola har dock nyligen hamnat i blåsväder (År 2017 åtalades Ola Rollén för insiderbrott i Norge för att i oktober 2015 ha köpt aktier i Next Biometrics.) och målet är fortfarande inte avslutat (just nu har norska Ekobrottsmyndigheten lämnat in överklagan på den friande domen). Vad detta betyder för Hexagon är oklart men det är naturligtvis inte positivt att ledningen har misstankar om brottslighet riktade mot sig. Jag tror dock att Hexagon kan fortsätta sin bana utan Rollén.

Hexagon har ingen tydlig “moat” mot sina konkurrenter men har som jag skrivit ovan ett fokus på forskning och utveckling, samt har i dagsläget en storlek som skvallrar om en bra affärsmodell.

4. Poängsättning – för att mäta bolagskvalitet

För varje påstående nedan som är sant ges 1 poäng. Poängsättning använder jag för att kunna jämföra kvalité mellan olika bolag, där förutsättningar i olika branscher kanske gör det omöjligt att mäta nyckeltal på samma sätt oavsett bransch.

Lönsamhet

Högre än eller likvärdig ROE med konkurrenter i branschen – JA (Autodesk i USA har ca 14% ROE. Dessutom stigande trend som nu ligger på 14,4%)

Högre än eller likvärdig EBIT-marginal med konkurrenter i branschen – JA (Autodesk i USA gick med förlust både 2016 och 2017. Dessutom långsiktigt stigande trend för Hexagons EBITmarginal som nu ligger på 22,1)

Skuldsättning

Har nettokassa – Nej (gör många förvärv som gröper ur kassan)

Från Börsdata – Översikt över Hexagons balansräkning på skuldsidan – Har en nettoskuld på 19 474 MSEK

Nettoskuld/EBITDA < 3 – JA ( 1,9 enligt börsdata).

Ledning

Ägare av kött och blod – JA 

Från Avanza – Melker Schörling är största ägare, och Stefan Perssons Ramsbury Invest är näst största.
VD äger aktier i bolaget – JA (Ola Rollén äger 1 173 400 B-aktier).

Stabilitet

Operativt kassaflöde och fritt kassaflöde har positiv genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren – NJA (bägge nyckeltalen har en positiv genomsnittlig trend, men fritt kassaflöde svajjar mycket från år till år)

Från Börsdata – Operativt kassaflöde stigande, Fritt är svajjigt

EBIT har en positiv genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren –
JA (stigande varje år förutom 2017 då den planat ut lite på runt 21,7%.)

Eget kapital har en positiv genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren – JA (stigande förutom 2017)


Soliditeten har ej understigit 30% någon gång senaste 5 åren – JA (ej understigit 30%)

Tillväxthistorik

Har haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt större än 10% senaste 5 åren – JA (10,1%)

Har haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt större än 10% senaste 5 åren – JA (15,4%)

Tillväxtutsikter

4-traders tror att vinsttillväxt blir större än 10% nästa år – NEJ (4-traders tror på en VPA om 1,99 Euro för 2018 vilket motsvarar ca 8% tillväxt).

Totalt : 10,5 poäng. Detta är enligt min mening ett bevis på att Hexagon stabilt kvalitetsbolag, med goda tillväxtutsikter som dessutom växer med stigande marginaler och stigande ROE.Värdering

Scrolla ner till Hexagon i bevakningslistan nedan, där ser du samtliga steg i värderingen.

Jag inser att ju mer jag lär mig om motiverade P/E tal ju krångligare blir det. Det går att räkna fram ett teoretiskt korrekt P/E tal men då krävs det att man tar ställning om bl a avkastningskrav, vilket jag inte känner mig bekväm med. Istället har jag en “standardmall” för P/E tal som jag använder. Du ser den nedan.

Växer bolaget med 7%? Då är P/E 15 motiverat. P/E tal över 15 blir motiverade när påståendena i listan stämmer. Taket för motiverade P/E är 20.

För att ta fram en prognos på nästa års EPS räknar jag fram en genomsnittlig vinsttillväxt först (genomsnitt år 2008-2011, genomsnitt 2015-2017, och sedan genomsnittet av de två föregående) , sen kollar jag vad 4-traders tror om tillväxten. Mitt motiverade pris på aktien blir medelvärdet av 4-traders prognos och bolagets genomsnittliga tillväxt senaste 10 åren, multiplicerat med mitt motiverade P/E tal.


Värderingen är mycket ansträngd i dagens läge på P/E 28,5 på rullande 12 månaders vinst. P/E har annars legat runt 20 men har tagit ett skutt uppåt senaste året. Jag avstår aktien tills den ramlar ner till åtminstone 418 kr, som är mitt motiverade pris.

Peers såsom Autodesk och FARO Technologies handlas till skyhöga multiplar (de gick bägge med förlust 2017). Trimble handlas till P/E 74 (!). Sett till peers är alltså inte Hexagon särskilt högt värderat men en snabb blick på vilken multipel aktien handlats till senaste 10 åren säger ändå att den är historiskt dyr. Även sett till EV/EBIT (26,6) är aktien historiskt dyr. Detta är givetvis kopplat till att nettoskulden på 19 474 MSEK är hög och tynger ner den finansiella ställningen.

Från Börsdata


Slutsats

Hexagon är ett kvalitetsbolag med fin historik, växer under stigande lönsamhet och har en stark ledare i Ola Rollén, med Melker Schörling som största ägare. Värderingen är dock allt för hög och jag avstår aktien tills vidare. Det finns även lite oro kring vad som ska hända med Hexagon om Ola Rollén blir fälld för insiderbrott. Bolaget har dock en given plats i min bevakningslista!

Annons

3 tankar på “Bolagsanalys och värdering – Hexagon”

Lämna en kommentar