Förslag till portföljallokering

I detta inlägg ska jag ge ett förslag på en portföljallokering jag filat på ett tag.

Denna fördelning ger trygghet i form av investmentbolag, som historiskt skapat enorma värden och slagit index. Den ger exponering mot världsindex, så att aktieportföljen istället kan fokuseras mot svenska kvalitetsbolag. Den ger en liten hedge mot aktiemarknaden i form av ränteplaceringar och råvaror, som minskar den totala risken i portföljen. 90% av portföljvärdet allokeras dock mot aktier, som på lång sikt har varit det bäst avkastande tillgångsslaget.

Tanken är att vikta om portföljallokeringen en gång per år.

Investmentbolag:
  • ·       Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har slagit börsen under många år, låg avgift och har god spridning på de bästa förvaltarna i Sverige. Det går självklart att replikera fonden enkelt genom att köpa aktierna direkt, men då ska det trots allt tas beslut kring bolagens vikter i portföljen, följas upp med analyser av substansvärden etc. Fonden funkar fint enligt mig.

Globalfond:
  • ·       Swedbank Robur Access Global. Låg avgift. Spridning till de största bolagen i världen. Följer MSCI World Net index.

Ränteplaceringar:
  • ·       AMF Räntefond Lång. Allokering – 50%. Bästa historiken o lägst avgift för långa räntefonder
  • ·       Spiltan Räntefond Sverige. (kort) Allokering – 50%. Bästa historiken o lägst avgift för korta räntefonder

Råvaror:
  • ·      XACT Råvaror ETF. Bästa alternativet för exponering mot råvaror såsom olja och guld. XACT är helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Aktieportfölj:

Portföljen ska fokusera på kvalitetsbolag, som köps när det finns en säkerhetsmarginal om minst 20%, och säljs när (1) bolaget inte längre kan anses vara ett kvalitetsbolag, eller (2) aktiekursen handlas långt över sitt motiverade värde.

Portföljregler

  • ·       Antalet bolag i portföljen bör ligga mellan 8-12 st. De bör verka i olika branscher. Detta minskar bolagsrisk och branschrisk, utan att diversifiera för mycket och därmed sänka potentiella avkastningen i portföljen.
  • ·       Bolagen ska vara noterade på Stockholmsbörsen (small, mid eller largecap) för att minimera valutarisken.
  • ·       Portföljen bör vara fullinvesterad så länge det finns attraktiva alternativ.
  • ·       Ett bolags vikt i portföljen bör ligga mellan 5% och 15%. Om vikten är under 5% är påverkan på totalen så liten att innehavet nästan är meningslöst. Är vikten över 15% så ökar bolagsrisken för det specifika innehavet och kan därmed slå hårt på totalen vid stora kursfall.
  • ·       Hävstång med belåning av portföljen är tillåten upp till 20% belåningsgrad av portföljens belåningsvärde.
Annons

Lämna en kommentar