Hur definieras kvalitetsbolag? Och hur ska man värdera aktier?

Jag har efter många timmars läsande, lyssnande (på poddar) och funderande kommit fram till ungefär hur begreppet kvalitetsbolag bör definieras. Inspiration kommer bland annat från Lundaluppen, Kvalitetsaktiepodden och Marcus Hernhags böcker. Jag har också hittat en värderingsmetod som jag tycker är vettig och tvingar mig att tänka om ett varv innan köp. Metoden ligger någonstans mitt i mellan en simpel p/e-värdering och DCF.

Bolag som stämmer överens med följande bör kunna klassas som kvalitetsbolag.
 1. Har delat ut pengar till aktieägarna i många år.
 2. Stigande omsättning och vinst över tid.
 3. Hög avkastning på det egna kapitalet, jämför med konkurrenter i branschen.
 4. Stabila finanser, lämpligt hög soliditet och gärna nettokassa.
 5. Har stigande fria kassaflöden som täcker utdelningen år efter år.
 6. Har en seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa.
 7. En någorlunda stabil och hög rörelsemarginal jämfört med konkurrenter i branschen.
 8. En affärsidé som är lätt att förstå.
 9. En effektiv affärsmodell som är svårkopierad. Några exempel på sådana:
  • Bolag som säljer ”hackar och spadar” – t ex. leverantörer av nätkasinons spel snarare än operatörerna.
  • Abonnemangsintäkter eller licens-intäkter är effektiva affärsmodeller.
  • Dyrt eller svårt för kunderna att byta leverantör innebär effektiv affärsmodell.
 10. Starkt varumärke som kunder litar på. Bolag som säljer andras varumärken (dvs återförsäljare) kommer få det allt tuffare i det digitala handelsklimatet där konkurrensen är extremt hård.
Om man som investerare köper kvalitetsbolag så vet man att risken är låg för otrevliga överraskningar.
Dock så vill man ju köpa när det är billigt. Nedan är en schysst värderingsmetod jag hittat och tagit till mig. Den är inspirerad av följande artikel: https://rikatillsammans.se/grundlaggande-vardering-av-aktier-enligt-fundamental-analys/
 1. Prognos omsättning – kolla vilken omsättning som finns senaste rullande 12 månaderna. Försök prognostisera oms.tillväxt nästa år.
 2. Långsiktig rörelsemarginal – kolla vilket snitt rörelsemarginalen legat på 10 år tillbaka. Är det rimligt att tro att lönsamheten blir den samma framöver? Försök se trenden framåt.
 3. Ta oms.prognos * långsiktiga rörelsemarginalen = motiverat rörelseresultat
 4. Motiverat rörelseresultat – normal skatt = motiverad vinst
 5. Rimligt p/e
  1. Utgå från 15 som standard.
  2. Ensiffrig tillväxt = p/e mellan 10-15. Stabil intjäning och utdelningstillväxt = p/e upp mot 17-18.
  3. Tvåsiffrig tillväxt + kvalitet = upp mot 20.
  4. Större än 15% tillväxt = p/e går högre, här börjar jag dra öronen åt mig pga stor fallhöjd om tillväxtförväntningar ej infrias.
  5. Normalt sett motiverar låg riskfri ränta högre p/e tal men då ska också tillväxt hänga med. Anledning = avkastningskravet minskar med låga räntor, vilket ökar nuvärdet av framtida kassaflöden.
 6. (Motiverad vinst * rimligt p/e) – Nettoskuld = Bolagets värde.
 7. Bolagets värde / antalet aktier = Motiverat pris per aktie
 8. Börskurs * 1,2 < Motiverat pris = Köpvärd aktie
I excel ser metoden ut ungefär såhär:
Annons

3 tankar på “Hur definieras kvalitetsbolag? Och hur ska man värdera aktier?”

Lämna en kommentar