Tre olika portföljstrategier

Här har jag sammanställt tre olika portföljstrategier som alla har stor potential och sina för/nackdelar.  Alla tre strategier bygger på ett passivt och långsiktigt mindset men utgår från olika skolor i investeringsdjungeln. Vad tycker ni?
1.      Utdelningsportfölj
Köp 20 bolag i åtminstone 6 olika branscher som har:
 • ·       Stigande utdelningar minst 15 år bakåt i tiden (höll de kvar utdelningen under t ex        finanskrisen?)
 • ·       En utdelningsandel som är hållbar (kolla så fritt kassaflöde täcker utdelningen långsiktigt)
 • ·       En direktavkastning som inte understiger 3%
 • ·       Stigande omsättning och vinst
 • ·       Har stabila finanser (soliditet ej under 40%)
 • ·       En VD och styrelse som är långsiktigt involverade och investerade i bolaget är ett plus
 • ·       En hög avkastning på det egna kapitalet

Återinvestera utdelningen, månadsspara men se till att köpa mer när börsindex som helhet faller kraftigt. Ha därför alltid en liten andel av portföljen placerad i räntor eller på konto. Andelen likvider bör öka efter många års börsuppgång (80% aktier / 20 % ränteplaceringar) och minska vid kraftiga börsfall (100% aktier). Se till att inget innehav går över 10% av portföljvärdet, eller under 5%. Sälj bara om bolaget får fundamentala problem som inte förbättras inom överskådlig framtid.

Fördelar:

 • Du kan sätta igång och bygga din utdelningsportfölj direkt; inget stort startkapital krävs.
 • Man får ett kassaflöde varje år som ökar ränta-på-ränta effekten
 • Man blir belönad av passivitet, högre DA vid börsnedgångar och en “grundavkastning” från utdelningarna.
 • Stabila utdelande bolag tenderar att överleva börskrascher på ett bra sätt och bör därför vara säkra i både upp och nedgång på börsen.

Nackdelar:

 • Portföljen lär gå ungefär som index på lång sikt, utdelningsbolag är oftast inga tillväxtraketer.
2.       Indexportfölj
Köp indexfonder, t ex Avanza Zero samt en global indexfond
 • ·       Månadsspara i uppåtgående trend
 • ·       100% investerad när MA50 ligger över MA200
 • ·       0% investerad när MA50 ligger under MA200

Fördelar:

 • Portföljen är skyddad från större sättningar.
 • Kräver minimalt med tid och möda.
 • Bred exponering och riskspridning.
 • Har överavkastat börsen historiskt (källa Unga aktiesparare Avancerad kurs)

Nackdelar:

 • Man kommer ALDRIG köpa när det är som billigast. Därför lämpar sig strategin mindre bra för sparare vars månadsinsättningar utgör en stor del av det totala portföljvärdet.
3.       Mekanisk portfölj
Köp 20 bolag som följer parametrarna nedan. Omvikta och se över innehaven 1 gång per år.
 • ·       Trendande värde

o   Sortera fram de 40 bolag på stockholmsbörsen som har högst ranking enligt Value Composite, dvs så lågt som möjligt (som lägst 0) av = P/E, P/FCF, EV/EBITDA, P/S, och så högt som möjligt av Shareholders yield (DA+ återköp av aktier)
o   Utav de 40 ovanstående, sortera ut de 20 bolag som har bäst momentum (medelvärde av 3, 6 och 12 månaders prismomentum)
o   Köp dessa likaviktade
Fördelar:

 • Har överavkastad börsen med råge historiskt (källa Börslabbet)
 • Kräver minimalt med tid och möda
 • Positivt momentum och låga värderingar är ofta varandras motsatser och strategin bör därför screena fram bolag vars aktiekurs med stor sannolikhet kommer gå bättre än index det kommande året.

Nackdelar:

 • Eftersom ingen hänsyn tas till fundamentala faktorer såsom finansiell ställning ges inga garantier för att bolagen faktiskt har möjlighet att fortsätta sin positiva trend, riskfyllda bolag med exempelvis hög skuldsättning kan hamna i knipa utan förvarning.
 • Value composite och momentum kan vara svårt att räkna ut själv, tjänster som Börsdata och Börslabbet är nästan nödvändiga investeringar för att lyckas.
 • Kräver ett startkapital på åtminstone 20-30.000 kr för att kunna likavikta 20 aktier i portföljen.
 • Passar inte för månadssparande.
Annons

Lämna en kommentar