Portföljrapport Q3 2017 och tankar om “börsmani”

Tyvärr fortsätter portföljen att tappa mot index. Det beror bland annat på att banker och industri utgör en stor del av indexet, och jag är inte lika tungt viktad mot dessa sektorer som haft en god uppgång sedan botten i slutet av Augusti.

Jag tog beslutet att sälja Acando vilket var ett förhastat beslut. Jag har senaste månaden haft en period av “börsmani” där jag blir hyperaktiv, spenderar timmar dagligen på att läsa bloggar, twitter, går igenom olika strategier osv. Dessa maniska perioder slutar ofta med att jag känner mig tvingad att agera. Tyvärr inser jag inte förrän efteråt att jag agerat känslomässigt och tagit beslut på fel grunder. Istället för att metodiskt gå igenom de steg och regler jag själv satt upp för mig, så tar jag ett beslut redan innan jag påbörjar researchen av ett nytt bolag. Resultatet blir att jag försöker rättfärdiga mitt beslut efter att jag tryckt på köp/sälj-knappen, inte före.

I vilket fall så köpte jag Holmen och Dedicare för Acando-pengarna. Anledningen var att jag ville diversifiera portföljen så att jag prickar in dessa branscherna också. Dedicare tror jag har en stark framtid framför sig med en fin positionering i vårdsektorn som skriker efter folk. Dessutom har de en mycket stark långsiktig huvudägare i Björn Örås som äger nästan 40% av bolaget och har 68% av rösterna.
Holmen har Fredrik Lundberg i ryggen och fina kassaflöden. Egentligen är det skogs- och energidelen av verksamheten som är mest intressant för mig. Förnybar energi är ju på modet och kommer bli allt viktigare framöver.

Annons

Lämna en kommentar