Beräkning av Hennes & Mauritz Intrinsic value

Jag har nu gett mig på att göra en beräkning av H&M:s inneboende värde, eller “intrinsic value” som det kallas på engelska. Detta är mitt första trevande försök till den här typen av analyser, då jag bara nyligen läst “Köp billigt, sälj dyrt” där man lär sig kassaflödesvärdering. Beräkningen ovan görs dock inte på Fritt kassaflöde som i boken, utan snarare på EPS, Earnings per Share (vinst per aktie). Anledningen är att detta dels blir lite enklare att genomföra och dels för att vinst per aktie blir en mer stabil siffra, kassaflöde varierar mycket per år och bör därför mynna ut i ett mer osäkert resultat. Uppställningen ovan har jag snott direkt från Snåljåpen.
Jag räknar alltså med att H&M har en blygsam vinsttillväxt om 3% per år, jag har ett avkastningskrav om 7% och räknar med att H&M värderas till sitt historiska snitt om p/e 20 om tio år. Det ska tilläggas att just nu bör avkastningskravet ligga betydligt lägre då riskfri ränta (10-årig svensk statsobligation) ligger på 0,77% idag. Riskpremie brukar ligga runt 4,5-5% och diskonteringsränta bör alltså vara runt 5-5,7%. Dock räknar jag med att räntorna kommer stiga och gå upp mot 2-2,5% de närmsta tio åren. Därmed sätter jag avkastningskravet till 7%.
Utdelningarna ökar ganska mycket i min modell och detta känns kanske inte speciellt troligt om man kollar hur utdelningstillväxten har sett ut senaste 10 åren. Dock tycker jag detta kompenseras av att jag satt en vinsttillväxt om 3% vilket ju är ganska lågt.
Resultatet här blir då att H&M:s inneboende värde blir 237kr. Aktien handlas då till en rabatt om ca 14% (208kr idag).
Det är intressant att skruva om i mina antaganden och se hur slutresultatet förändras. Väldigt små förändringar i exempelvis mitt avkastningskrav påverkar det inneboende värdet kraftigt. Vad som är “korrekta” antaganden är naturligtvis omöjligt att veta, vilket gör hela grejen med att räkna på det här viset lite absurt. Det ger dock möjligheten att ställa upp en “säkerhetsmarginal” för sig själv så att man inte handlar “emot” sina egna förväntningar på bolaget.
Annons

Lämna en kommentar